HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Proteq Dier & Zorg

algemeen

€10,= korting wanneer u een verzekering afsluit via HOC Hoeksche Waard.

Facebook

Laatste nieuws

Inhaallessen

Indien een les door slechte veldcondities niet door kan gaan, zal zoveel mogelijk worden uitgeweken naar de maandagavond. Reden hiervoor is dat op maandag het café gesloten is en we, indien nodig, gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Dit kan alleen voor de gehoorzaamheidslessen een alternatief bieden. Voor de gehoorzaamheidscursussen geldt verder dat inhaalmogelijkheden op andere cursusdagen dan dat uw les wordt gegeven in overleg met uw instructeur eveneens mogelijk is, ook wanneer u om persoonlijke redenen uw les een keer niet kunt volgen. Cursisten van de gehoorzaamheidstrainingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van het juiste aantal lessen wat voor de betreffende cursus staat.

Indien er door specifieke omstandigheden lessen geen doorgang hebben kunnen vinden, denk bijvoorbeeld aan een te nat trainingsveld, te hoge temperaturen om te trainen of onweer, kunnen - voor zover dat in ons vermogen ligt - inhaallessen worden gecreëerd. Deze zullen alsdan hieronder worden aangegeven.

De lessen die op donderdag 23 februari geen doorgang hebben kunnen vinden, kunnen worden ingehaald als volgt.

De Puppy A en Puppy B schuiven een week op. De laatste les van de cursus is daarmee op 16 maart 2017.
Omdat we op 25 maart de toetsen/examens hebben, kunnen we dat voor de overige cursussen niet doen. Deze kunnen wel worden ingehaald en wel als volgt:
Jonge Honden: op dinsdagavond om 19.30 uur of op zaterdagochtend om 11.00 uur
Basis Gehoorzaamheid: op dinsdagavond om 19.30 uur of op zaterdagochtend om 11.00 uur (en in overleg eventueel om 10.00 uur)
Gevorderden en Vergevorderden: op zaterdagochtend om 09.00 uur.