HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Introductie Agility

De Behendigheid ofwel Agility kent al een behoorlijke geschiedenis. Afgeleid van de paardenspringsport, werd in 1977 op de Crufts in Birmingham (de grootste hondenshow van Europa) voor het eerst een demonstratie gegeven van deze sport, aangepast aan de vaardigheden en talenten van honden. Dit bleek een groot succes, want reeds een jaar later was de eerste officiële wedstrijd een feit en in 1979 had de Winner in Amsterdam de primeur van een demonstratie in Nederland.

Bij de behendigheid worden parcoursen uitgezet van verschillende toestellen. Zo kennen we bijvoorbeeld hoogte- en breedtesprongen, een tunnel, een kattenloop, schutting en wip, De bedoeling is dat de hond op aanwijzingen van de geleider met zo min mogelijk fouten zo snel mogelijk dit parcours aflegt. De geleider mag zoveel commando´s geven als hij wil, maar mag zijn hond, noch de toestellen aanraken.

Het mag voor zichzelf spreken dat je met een grote zware hond niet moet gaan springen. Hetzelfde geldt voor de laagbenige honden met een relatief lange rug. Fysiek gezien moet de hond dus beschikken over een goede conditie, de juiste lichaamsbouw, voldoende kracht en wendbaarheid.

Beginners

Behendigheid voor beginners

Om met de behendigheid te kunnen beginnen is het van belang dat uw hond goed gehoorzaamt. Bij de behendigheid dienen de honden namelijk los van de riem te kunnen werken, hetgeen betekent dat uw hond geen agressie mag vertonen naar andere honden en direct moet komen wanneer u hem roept. Op grond van deze twee kwaliteitseisen stellen wij een diploma Basis Gehoorzaamheid verplicht.

De cursus Behendigheid voor beginners kent tien lessen. Deze lessen worden voornamelijk benut voor het aanleren van de diverse toestellen. Bovendien wordt een begin gemaakt met het zowel links als recht handlen van de hond.

Gevorderden

Behendigheid voor gevorderden

Na de cursus Behendigheid voor beginners stroomt u door naar de groep gevorderden. Bij de beginners is uw hond eigen gemaakt met de diverse toestellen. In de cursus gevorderden worden deze toestellen steeds meer gecombineerd, opdat u al echt delen van een parcours kunt gaan trainen.

Het zal geen uitleg behoeven dat Behendigheid van de baas ook training vergt. Met het geven van duidelijke aanwijzingen op de juiste manier en het juiste moment staat of valt het foutloos lopen van een parcours.

In de cursus Behendigheid voor gevorderden gaat u bovendien leren om temidden van zoveel verschillende toestellen uw hond toch naar het juiste toestel te sturen door gebruik te maken van wissels. Hierbij valt te denken aan de Belgische wissel en de Franse (ook wel blinde wissel genoemd).

Recreanten

Behendigheid voor vergevorderden

Afhankelijk van het niveau wat u inmiddels heeft bereikt met uw hond, kunt u op een gegeven moment doorstromen naar de cursus Behendigheid voor Recreanten of de cursus Behendigheid 1. 

Uw hond beheerst inmiddels alle toestellen; hij pakt de raakvlakken, steekt goed de slalom in en springt geen latjes meer van de hoogtesprongen af. Nu gaat het op snelheid aankomen.

U heeft inmiddels geleerd hoe u uw aanwijzingen moet geven en op welk moment en hoe u moet draaien en wisselen. Om de hiervoor genoemde snelheid in positieve zin te beïnvloeden, worden in de cursus Behendigheid voor Recreanten / de cursus Behendigheid 1 met name uw vaardigheden verder uitgebreid. Zo leert u bijvoorbeeld uw hond een hindernis te laten nemen, terwijl er tussen u en de hond nog een andere hindernis staat. Kortom, het nog beter kunnen dirigeren van uw hond.

Bewust is een onderscheid gemaakt tussen de groepen Recreanten en Behendigheid 1. Qua niveau zit er geen verschil in, maar de groep Behendigheid 1 is voor die cursisten die serieus deel willen gaan nemen aan wedstrijden en de groep Recreanten is voor die combinaties die het leuk vinden om op hoog niveau met hun hond te trainen, maar die niet voelen voor het lopen van wedstrijden.

Behendigheid 1

Behendigheid voor wedstrijdlopers

Afhankelijk van het niveau wat u inmiddels heeft bereikt met uw hond, kunt u op een gegeven moment doorstromen naar de cursus Behendigheid voor Recreanten of de cursus Behendigheid 1. 

Uw hond beheerst inmiddels alle toestellen; hij pakt de raakvlakken, steekt goed de slalom in en springt geen latjes meer van de hoogtesprongen af. Nu gaat het op snelheid aankomen.

U heeft inmiddels geleerd hoe u uw aanwijzingen moet geven en op welk moment en hoe u moet draaien en wisselen. Om de hiervoor genoemde snelheid in positieve zin te beïnvloeden, worden in de cursus Behendigheid voor Recreanten / de cursus Behendigheid 1 met name uw vaardigheden verder uitgebreid. Zo leert u bijvoorbeeld uw hond een hindernis te laten nemen, terwijl er tussen u en de hond nog een andere hindernis staat. Kortom, het nog beter kunnen dirigeren van uw hond.

Bewust is een onderscheid gemaakt tussen de groepen Recreanten en Behendigheid 1. Qua niveau zit er geen verschil in, maar de groep Behendigheid 1 is voor die cursisten die serieus deel willen gaan nemen aan wedstrijden en de groep Recreanten is voor die combinaties die het leuk vinden om op hoog niveau met hun hond te trainen, maar die niet voelen voor het lopen van wedstrijden.

Wanneer u daadwerkelijk deel gaat nemen aan wedstrijden van Cynophilia en/of de FHN en daar ook uw startlicentie voor heeft, kunt u doorstromen naar de cursus Behendigheid 2.

Behendigheid 2

Behendigheid voor wedstrijdlopers

Deze cursus is bestemd voor cursisten die daadwerkelijk wedstrijden lopen. Zij kennen ten opzichte van de andere cursusgroepen langere, zoveel mogelijk op de wedstrijdprogramma´s afgestemde, trainingsseizoenen.

Door het hele land worden wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de Federatie Hondensport Nederland. Om hieraan deel te kunnen nemen, dient men te beschikken over een startlicentie. Deze startlicentie wordt op uw verzoek tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten  jaarlijks door ons aangevraagd c.q. verlengd.

Ook de Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia" verzorgt landelijk behendigheidswedstrijden. Om hieraan deel te kunnen nemen dient u eveneens in het bezit te zijn van een startlicentie. Deze kunt u aanvragen via uw rasvereniging. In geval u geen rashond heeft, kunt u contact met ons opnemen, opdat wij u op weg kunnen helpen bij het aanvragen van deze startlicentie.

Cursisten die nog geen licentie hebben en nog niet deelnemen aan wedstrijden vallen binnen de groep Behendigheid 1.