HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Introductie Combisport

Bij de Combisport draait het om "samen". Samen, omdat bij alle onderdelen die de Combisport kent, uw hond niet te ver bij u vandaan mag lopen. U neemt de (meeste) hindernissen gezamenlijk. Als uw hond u achterlaat en alvast naar de finish gaat, kost u dat punten, maar andersom mag u ook uw hond niet in de steek laten. De Combisport kent onderdelen die afkomstig zijn uit de gehoorzaamheid, de agility en de apporteersport, maar om het gevarieerd te houden, maken we ook rustig gebruik van bijvoorbeeld hoops, gates en barrels. Hiermee kan een combinatie baas-hond op een leuke, leerzame manier sportief aan de slag. Aangezien de hindernissen die gebruikt worden minder hoog en steil zijn dan bij de agility en er in meer rechte lijnen wordt gewerkt, is de combisport bovendien voor meer soorten honden geschikt.

Voor wat betreft het gehoorzaamheidsgedeelte moet u denken aan aangelijnd en los volgen met de diverse posities en wendingen, het komen op bevel en het apporteren. 
Bij de Combi jump dienen baas en hond gezamenlijk over hindernissen heen te springen; foutloos en zo snel mogelijk. 
De Combi speed kent een aantal poortjes die door baas en hond gezamenlijk moeten worden genomen, waardoor een sprint, zigzaggend over het veld getrokken wordt. 
Tot slot volgt dan nog de stormbaan, waarbij alle toestellen correct genomen moeten worden binnen uiteraard weer een zo kort mogelijke tijd.

Aangezien de hond bij de diverse onderdelen al snel los van de baas werkt, is een gedegen vooropleiding een must.

Het mag voor zichzelf spreken dat het niet onbelangrijk is dat de conditie van zowel de baas als de hond op peil is.

 

 

Beginners

Combisport voor beginnersBij de cursus Combisport voor beginners laten we de cursisten kennis maken met de vier onderdelen die deze discipline kent. De gehoorzaamheid mag in basis als bekend worden verondersteld, maar dat geldt natuurlijk niet voor de combi jump, de combi speed en de stormbaan. Bij het onderdeel gehoorzaamheid dient de hond links te lopen. Bij de overige drie onderdelen mag u de hond ook rechts handlen.

Voor het onderdeel gehoorzaamheid zijn er verschillende parcoursen ontworpen. Gedurende het te lopen parcours worden de uit te voeren opdrachten aangegeven. Afhankelijk van het niveau waarop u met uw hond gehoorzaamheid heeft getraind wordt onder andere het volgen verder uitgebouwd en wordt het apporteren aangeleerd met een favoriet speeltje van de hond. Combinaties die het apporteren al beheersen, gebruiken direct de officiële apporteervoorwerpen (dummy of blok).

Om de combi jump goed aan te leren zijn de spronghoogtes in de beginnerscursus laag en vangt het tempo aan in wandelpas. Waar mogelijk wordt gedurende de cursus het tempo geleidelijk opgevoerd.

De combi speed, de slalom door poortjes, wordt stapsgewijs uitgelegd en - omdat dit voor iedere combinatie geheel nieuw is - in aanvang aangelijnd getraind.

De hindernissen van de strormbaan worden stuk voor stuk uitgelegd, aangeleerd en geoefend. De toestellen waar u bij de combisport aan moet denken zijn hoogte- en breedtesprongen, de tunnel, de band, en lage katteloop en een lage, niet zo steile schutting. Zoals in de introductie al is omschreven, dienen baas en hond het samen te doen en mag de hond niet al bij de laatste hindernis zijn gearriveerd als u nog maar halverwege bent.

Al met al een leuke kennismakingscursus met deze tak van hondensport.

Gevorderden

Combisport voor gevorderden

Deze cursus is toegankelijk voor de cursisten die de beginnerscursus hebben gevolgd of combinaties die op enige andere wijze ervaring hebben opgedaan met deze sport.

Gedurende deze cursus worden op alle onderdelen verfijningen aangeleerd, gaat de hond steeds meer los werken en wordt extra aandacht besteed aan de tempowisselingen.

Het volgparcours wordt op A-niveau getraind en er wordt (wederom afhankelijk van het niveau van gehoorzaamheid) geoefend op het appèl op afstand. Daarenboven worden extra gehoorzaamheidsoefeningen aangeleerd, om u en de hond op dit gebied steeds weer nieuwe uitdagingen te bieden.

Veel van de cursisten zullen nu klaar zijn voor deelname aan de FHN-wedstrijden (Debutantenklasse).

 

Vergevorderden

Combisport voor vergevorderden

Deze cursus is bedoeld voor vergevorderde cursisten die goed in staat zijn de aandacht van hun hond te krijgen en behouden. De combinatie baas-hond moet inmiddels een hecht team vormen. Er wordt getraind op A, B en C-niveau. Specifiek wordt gewerkt aan de wedstrijdprogrammas's en combinatie oefeningen van de vier onderdelen. Niemand is verplicht deel te nemen aan de FHN-wedstrijden, maar om op dit niveau de combisport te beoefenen - al is dat recreatief - dient de hond wel afdoende onder appèl te staan, want de honden werken nu continue los.

Het onderdeel gehoorzaamheid dient er op dit niveau gelikt uit te zien, maar zal op de diverse onderdelen nog verder worden geoptimaliseerd.

De combi jump en combi speed worden op hoge snelheid getraind. De training van de combi speed vindt plaats in verschillende opstellingen en bij de stormbaan leren de honden daadwerkelijk te wachten op de geleiders, opdat afstandfouten (bij een afstand van meer dan één meter tussen baas en hond) zoveel mogelijk worden voorkomen.

Indien u inmiddels bent gaan deelnemen aan de wedstrijden die door de diverse bij de FHN aangesloten instellingen worden georganiseerd, kunt u - uiteraard afhankelijk van uw prestaties - van de debutantenklasse promoveren naar de A-klasse, vervolgens naar de B-klasse en tot slot naar de C-klasse. Het mag voor zichzelf spreken dat alle onderdelen, naarmate u in een hogere klasse komt, moeilijker worden. Per klasse zijn er op ieder niveau ten minste vier verschillende parcoursen voor de gehoorzaamheid, die door de ringmeester worden opgelezen. De andere drie onderdelen kennen een STP (standaard parcours tijd) die naarmate men promoveert steeds korter wordt.