HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Introductie Gehoorzaamheid

Iedereen die een hond aanschaft, ongeacht of het een pup is of een volwassen hond, heeft hierbij een verwachtingspatroon. De een wil graag op het gebied van appèl de hondensport in, de ander wil bijvoorbeeld behendigheid gaan doen of jachttraining en weer een ander bijvoorbeeld combisport of flyball. Op basis van dit verwachtingspatroon wordt de rationele keuze van het ras, geslacht en leeftijd gevormd. Bovendien spelen emoties vaak een grote rol bij de aanschaf van een hond.

Ongeacht wat men voor ogen heeft met de hond te gaan doen, geldt voor iedereen dat het grootste belang is gelegen in een gehoorzame en vrolijke hond.

Kort gezegd zijn de voornaamste eisen die mensen aan honden stellen:

  • dat de hond niet trekt aan de riem
  • dat hij komt als hij geroepen wordt
  • dat hij lief is voor (de) kinderen
  • dat hij geen agressie vertoont naar andere honden
  • dat hij niet sloopt

Het zal geen uitleg behoeven dat dit alles niet vanzelf gaat. In onze gehoorzaamheidscursussen leren wij u hoe u uw hond kunt leren een gelukkig hondenleven te leiden conform de regels die gelden binnen uw gezin, uw roedel.  Door middel van allerlei oefeningen wordt een solide basis gevormd, die een dusdanig sterke fundering kent, dat u, mits er fysiek geen beperkingen zijn, niet alleen alle takken van hondensport kunt beoefenen, maar ook heerlijk kunt genieten van uw hond tijdens een lekkere wandeling aan het strand of in het bos.

Welpen

gehoorzaamheid-welpen

Honden kennen verschillende levensfasen. Bij pups is op dit vlak essentieel de socialisatiefase. Gedurende deze periode, die loopt tot circa twaalf weken, is het van belang dat de pup zoveel mogelijk korte indrukken opdoet, waardoor zijn leervermogen voor de rest van zijn leven wordt geoptimaliseerd.

 

Natuurlijk is er sprake van besmettingsgevaar zolang uw pup nog niet volledig is geënt. Het verdient dan ook aanbeveling geen hondenuitlaatplaatsen, waar op iedere vierkante decimeter ontlasting ligt, op te zoeken. Echter, om uw hond goed te socialiseren moet u hem wel in contact brengen met onder andere verschillende honden, daaronder begrepen ook leeftijdgenootjes. Bedenk dat, in tegenstelling tot het leeuwendeel van de besmettelijke ziektes, een niet goede socialisatie onherstelbaar is. Indien uw hond niet goed is gesocialiseerd, kan hij (extreme) angst en/of agressie gaan vertonen naar andere honden en/of mensen en kan zelfs gedragstherapie dit probleem niet meer oplossen.

Dit alles in ogenschouw genomen, bieden wij cursisten met heel jonge pups de gelegenheid onze Welpencursus te volgen. Deze cursus is puur gebaseerd op de socialisatie van de pup. Het spelenderwijs in contact brengen van de pup met diverse andere pups, mensen en zaken biedt een goed onderdeel van de socialisatie en versterkt bovendien in een vroeg stadum de relatie baas - hond.

Omdat we willen voorkomen dat de nog zo jonge pups eventueel worden beïnvloed door schaduwen die vanwege de 's avonds veelal noodzakelijke veldverlichting ontstaan, wordt de Welpencursus alleen op zaterdag gegeven.

De Welpencursus is een doorstroomcursus. Dit houdt in dat u te allen tijde met uw pup kan starten, mits deze negen weken oud is en twee entingen heeft gehad. Afhankelijk van het moment van starten van de Puppy A cursus die u wilt gaan volgen kunt u een verschillend aantal lessen volgen.

 

Puppen A

gehoorzaamheid-puppenA

De Puppy A cursus kent in principe acht lessen en is bestemd voor pups van circa 12 weken oud. Ook in deze cursus vindt nog een stukje socialisatie plaats. Voor het overige wordt er met name gewerkt aan de relatie baas - hond, het voorkomen van fouten en het in een vroeg stadium herstellen van eventuele onbewust gemaakte fouten.

Lees meer...

Puppen B

gehoorzaamheid-puppenB

Voor de hondjes van circa vier tot zes maanden hebben wij een Puppy B cursus. Deze cursus kent evenals de Puppy A in principe acht lessen. Aangezien pups van deze leeftijd in de zogeheten angstfase verkeren, wordt gedurende deze cursus juist hier het accent op gelegd.

Lees meer...

Jonge Honden

gehoorzaamheid-JH

De cursus Jonge Honden is bestemd voor honden van zes tot negen maanden. Op deze leeftijd verkeren de honden in de puberteit en het zal niet veel uitleg behoeven dat dit niet de meest gemakkelijke periode van het leven is.

Met een hond in de puberteit kan de eigenaar met een behoorlijke dosis frustratie worden geconfronteerd.

Lees meer...

Basis gehoorzaamheid

gehoorzaamheid-basis

De cursus Basis Gehoorzaamheid betreft een cursus van tien lessen voor honden vanaf negen maanden. Niet alleen voor cursisten die bij ons een vooropleiding hebben genoten, maar zeker ook voor mensen die een hond uit het asiel hebben gehaald is dit een aanrader.Natuurlijk zien we vaak een niveauverschil.

Lees meer...

Vergevorderden

gehoorzaamheid-vergevorderden

Wanneer u geslaagd bent voor de Basis Gehoorzaamheid of de Gevorderden, mag u gaan deelnemen aan de cursus Vergevorderden. In deze tien weekse cursus ligt het accent op het steeds meer los van de riem laten werken van de honden. De cursus is als het ware de opstap naar de landelijke G&G-cursussen.

Lees meer...

Sociale Huis Hond

gehoorzaamheid-shh

De cursus Sociale Huis Hond is een cursus van acht weken. Bij de cursus Sociale Huis Hond moet u denken aan oefeningen die geënt zijn op het oorspronkelijke VZH (= verkeers zekere hond)-examen en onderdelen van de MAG (= maatschappelijk aanvaardbaar gedrag)-test c.q. TOP-test.

Lees meer...

G&G

gehoorzaamheid-gg

Indien u in het bezit bent van het diploma Vergevorderden, kunt u gaan deelnemen aan de G&G-trainingen. G&G staat voor Gedrag & Gehoorzaamheid. We kennen daarin een viertal niveaus te weten: de G&G Basis, G&G I, G&G II en G&G III. Wanneer u met uw hond de G&G-trainingen gaat volgen, bent u serieus bezig met hondensport. U traint dan op landelijk niveau.

Lees meer...