HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Angst

Bij veel meer honden dan we denken speelt angst een grote rol en omdat een hoop hondeneigenaren dit niet als zodanig herkennen wordt er niets mee gedaan. In een groot aantal gevallen wordt er zelfs een compleet verkeerde interpretatie aan het gedrag van de hond gegeven, met als gevolg dat er verkeerd op het gedrag wordt ingespeeld, waardoor het in plaats van vermindert alleen maar erger wordt.

Alleen al de vraag of je een bange hond nou wel of niet moet troosten roept zoveel meningen op, dat het goed is om voor wat betreft het fenomeen angst eens wat dieper in de materie te duiken om de ware feiten boven tafel te krijgen. Een ieder die zelf wel eens angst heeft ervaren weet hoe akelig dit is. Uw hond verdient het dan ook dat u goed weet hoe angst al in een pril stadium te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Ook al vertoont uw hond nu geen angst of angstgedrag, daar zit immers een groot verschil in, het ontstaan van angst(-gedrag) kan op ieder moment gebeuren, dus ook uw hond kan hier mee geconfronteerd worden. Per direct goed handelen maakt een groot verschil voor de toekomst.

Zodra deze lezing is ingepland kunt u informatie over de datum, tijd en locatie vinden in de Agenda, staat de toegangsprijs vermeld in het overzicht Tarieven en kunt u zich aanmelden voor deelname via het menu Inschrijven.