HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Inschrijven

Het inschrijfgeld voor de lezing dient vooraf - onder vermelding van de naam/namen van de persoon/personen die de lezing zal/zullen bijwonen - te worden overgemaakt naar IBAN nr NL85 INGB 0004 4627 21 of NL71 RABO 0361 8733 79 t.n.v. HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard. Nadat het inschrijfgeld door ons is ontvangen, sturen wij u per e-mail het entreebewijs toe.

De volgorde van betaling is beslissend bij het afsluiten van het aantal inschrijvingen, dus alleen wie betaald heeft wordt beschouwd als ingeschreven. De inschrijvingen zijn op naam en kunnen dan ook niet zomaar aan een ander worden doorgegeven. Bij een groter aantal aanmeldingen dan we kunnen faciliteren zal een wachtlijst worden opgesteld. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, verzoeken wij u dit even per mail door te geven, opdat we iemand van de wachtlijst uw plaats kunnen laten innemen.

 


 

Inschrijfformulier Lezingen
 1. Geslacht *
  Ongeldige invoer!
 2. Voorletters *
  Vul s.v.p. Uw voorletters in
 3. Voornaam
  Vul s.v.p. Uw voornaam in
 4. Tussenvoegsel
  Ongeldige invoer
 5. Achternaam *
  Vul s.v.p. Uw achternaam in
 6. Adres + huisnummer *
  Vul s.v.p. Uw adres en huisnummer in
 7. Postcode *
  Ongeldige invoer
 8. Woonplaats *
  Vul s.v.p. Uw woonplaats in
 9. Telefoon
  Ongeldige invoer
 10. Mobiel
  Ongeldige invoer
 11. E-mail *
  Vul s.v.p. Uw e-mail adres in
 12. Lezingen

  Ongeldige invoer