HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Herplaatsingen

Om zeer uiteenlopende redenen moeten mensen wel eens besluiten - in het belang van de hond - afstand van hem te doen. Het gaat er over het algemeen niet om dat ze niet meer van hun hond houden, integendeel. Ze worden gedwongen door omstandigheden en zoeken een geschikte nieuwe eigenaar voor hun viervoeter om kosten wat het kost te voorkomen dat ze hem moeten aanbieden bij een asiel.

Ook zijn er mensen die juist op zoek zijn naar een nieuwe of tweede hond, maar die geen pup willen en in het asiel nog niet konden slagen.

Met regelmaat gebeurt het dat HOC Hoeksche Waard wordt benaderd voor een herplaatsing c.q. een zoekopdracht en vanzelfsprekend zijn wij graag bereid hierin te bemiddelen.

Via onderstaand formulier kunt u kenbaar maken dat u voornemens bent uw hond te herplaatsen of op zoek te zijn naar een te herplaatsen hond. Er zal dan contact met u worden opgenomen om een en ander door te spreken. Denk hierbij aan een beoordeling van het gedrag van de hond en, evenals dit bij de asiels geldt, een gezondheidsverklaring van de dierenarts.

Voor mensen die via HOC Hoeksche Waard een hond van iemand anders overnemen geldt dat zij kunnen rekenen op een stukje gedragsbegeleiding voor de nieuw in huis te halen hond.

 


 

Aanvraag vragenlijst herplaatsing
 1. Geslacht *
  Ongeldige invoer!
 2. Voorletters *
  Vul s.v.p. Uw voorletters in
 3. Voornaam
  Vul s.v.p. Uw voornaam in
 4. Tussenvoegsel
  Ongeldige invoer
 5. Achternaam *
  Vul s.v.p. Uw achternaam in
 6. Adres + huisnummer *
  Vul s.v.p. Uw adres en huisnummer in
 7. Postcode *
  Ongeldige invoer
 8. Woonplaats *
  Vul s.v.p. Uw woonplaats in
 9. Telefoon
  Ongeldige invoer
 10. Mobiel
  Ongeldige invoer
 11. E-mail *
  Vul s.v.p. Uw e-mail adres in
 12. Toelichting:
 13. Toelichting
  Ongeldige invoer