Gehoorzaamheid

Samenwerken en wederzijds begrip

Gehoorzaamheid

In onze gehoorzaamheidscursussen helpen wij u bij de opvoeding en training van uw hond. Het opbouwen van wederzijds begrip, vertrouwen en met plezier leren samenwerken, zorgen ervoor dat u een goede band met uw hond opbouwt. Wij trainen volgens een positieve leermethode, uitgaand van de meest recente inzichten.

Onze gehoorzaamheids cursussen worden gegeven op dinsdagavond, woensdagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend van half januari t/m half december.

Met dank aan Hondentrimland voor het gebruik van de foto’s.

Meteen aanmelden

Klik hier

Welpen

Voor puppy’s vanaf 9 weken

Als een pup bij u in huis komt, is deze meestal rond de 8 weken oud. De pup bevindt zich dan in de uiterst belangrijke fase van zijn leven, de socialisatiefase. Deze periode duurt tot ongeveer 12 weken. Op deze leeftijd is alles erop gericht om te leren hoe de wereld om hem heen in elkaar zit en wordt er een hele belangrijke basis gelegd voor zijn verdere leven.

Het is van essentieel belang dat de pup zoveel mogelijk korte indrukken opdoet, waardoor zijn leervermogen voor de rest van zijn leven wordt geoptimaliseerd.

De welpencursus is gebaseerd op deze socialisatiefase. Hierbij brengen wij uw pup in contact met andere puppy’s, mensen, vreemde objecten en nieuwe situaties.

De welpencursus is een doorstroomcursus. Dit houdt in dat u te allen tijde kunt starten met uw pup, mits deze 9 weken oud is en 2 entingen heeft gehad. Afhankelijk van de startdatum van de Puppy A cursus die u wilt gaan volgen kunt u een verschillend aantal lessen volgen. Dit kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier. 

Onze welpenlessen zijn op vrijdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur. De les tijd is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

Prijs per les (à 45 minuten): € 12,50

Puppy A

 Voor puppy’s vanaf 12 weken

De Puppy A cursus kent in principe acht lessen en is bestemd voor puppy’s vanaf 12 weken oud. Ook in deze cursus vindt nog een stukje socialisatie plaats. Verder wordt er met name gewerkt aan de relatie baas – hond, het voorkomen van fouten en het in een vroeg stadium herstellen van eventuele onbewust gemaakte fouten.

Vanzelfsprekend maken we in de Puppy A cursus een start met het werken met commando’s, maar dit alles gaat heel spelenderwijs. Uw pup heeft tenslotte het recht pup te zijn. Deze cursus mag gezien worden als basis voor alles.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten): € 100,-

 

Puppy B

Voor puppy’s van circa 5-6 maanden

Voor de honden van circa 5 tot 6 maanden hebben wij een Puppy B cursus. Puppy’s van deze leeftijd verkeren in de zogeheten angstfase, hier wordt gedurende deze cursus aandacht aan besteedt. Verder gaan we het tot nu toe geleerde uitbreiden.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten): € 100,-

Jonge honden

Voor honden van 6 tot 9 maanden

Op deze leeftijd verkeren de honden in de puberteit. Alles wat de hond met succes heeft geleerd, lijkt hij plotseling vergeten te zijn door de veranderende hormoonhuishouding.
Gedurende de cursus adviseren wij u omtrent de beste aanpak voor de specifieke problemen waar u met uw hond tegenaan kunt lopen.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Prijs per 10 lessen (à 45 minuten): € 125,-

 

Basis gehoorzaamheid

Voor honden vanaf 9 maanden

De cursus Basis Gehoorzaamheid is een cursus van tien lessen.

Iedere combinatie wordt op zijn eigen niveau begeleidt onderweg naar het examen. Ook wordt het opvoeden in deze cursus niet uit het oog verloren.

De eisen van het examen Basis gehoorzaamheid vindt u hier. U kunt exact nalezen wat er aan het einde van deze cursus van u wordt verwacht om te kunnen slagen voor het examen.

Wanneer u slaagt voor dit examen, mag u direct door naar de cursus Vergevorderden.

Prijs per 10 lessen (à 45 minuten) incl. examen: € 125,-

 

Vergevorderden

Wanneer u geslaagd bent voor de Basis Gehoorzaamheid, mag u gaan deelnemen aan de cursus Vergevorderden. Deze cursus bestaat uit 10 lessen en is als het ware de opstap naar de landelijke G&G-cursussen.

De eisen van het examen Vergevorderden vindt u hier. U kunt exact nalezen wat er aan het einde van deze cursus van u wordt verwacht om te kunnen slagen voor het examen.

Prijs per 10 lessen (à 45 minuten) incl. examen: € 125,-

 

Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G)

Wanneer u in het bezit bent van het diploma Vergevorderden kunt u gaan deelnemen aan de G&G trainingen. U bent dan serieus bezig met de hondensport en traint dan op landelijk niveau.

Iedere combinatie kent sterke en minder sterke onderdelen van het trainingsprogramma. Maar omdat we het afwisselend willen houden, nemen wij alle onderdelen van alle 4 G&G niveau’s (Basis, I, II en III) mee in de training.  Iedereen traint echter op zijn eigen niveau.

De G&G examens worden afgenomen door de FHN (Federatie Hondensport Nederland) en gejureerd door een keurmeester van de FHN. Om aan een examen mee te mogen doen, moet men in het bezit zijn van het diploma Sociale Huis Hond.

De G&G cursussen kennen geen afgebakend aantal lessen. Zodra er voldoende kandidaten zijn voor een examen Sociale Huis Hond, G&G basis, I, II en/of II kan er een examen aangevraagd worden.

Er wordt gewerkt met een zogenaamde strippenkaart. Iedere les dat u aanwezig bent, wordt afgevinkt. Wanneer uw strippenkaart van 20 lessen vol is, krijgt u automatisch bericht voor een nieuwe.

Onze G&G-lessen zijn op donderdagavond en zaterdagochtend van half januari t/m half december.

Prijs per 20 lessen (à 45 minuten): € 160,-

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de FHN.

Sociale Huis Hond

Het examen Sociale Huis Hond is een landelijk examen van de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Het diploma moet u halen om deel te kunnen nemen aan gehoorzaamheidsexamens en/of -wedstrijden van de FHN zoals de GG Basis, GG I, GG II en GG III. Gezien het feit dat een groot deel van de examenonderdelen in groepsverband wordt afgenomen, is het van belang dat de honden die examen lopen elkaar al meerdere keren hebben ontmoet, want juist het sociale gedrag naar elkaar toe wordt bij dit examen beoordeeld.

Deze cursus starten wij alleen wanneer er genoeg geïnteresseerden zijn om aan een G&G examen of wedstrijd van de FHN willen deelnemen.

Prijs per 10 lessen (à 45 minuten): € 125,-

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de FHN.

Pin It on Pinterest

Share This