Opvoeding/opleiding

Samenwerken en wederzijds begrip

Opvoeding/opleiding

In deze cursussen helpen wij u bij de opvoeding en training van uw hond. Het opbouwen van wederzijds begrip, vertrouwen en met plezier leren samenwerken, zorgen ervoor dat u een goede band met uw hond opbouwt. Wij trainen volgens een positieve leermethode, uitgaand van de meest recente inzichten.

Deze cursussen worden op diverse dagen gegeven van half januari t/m half december. Zie hiervoor onze cursusplanning.

Om zoveel mogelijk rust te creëren in de groepen gaan wij uit van 1 cursist per persoon.

Verschillende cursussen

Welpen (vanaf 8 weken)
Puppy A (vanaf 12 weken)
Puppy B (vanaf ca. 5 maanden)
Jonge Honden (vanaf ca. 6 maanden)
Basis Gehoorzaamheid (vanaf ca. 9 maanden)
Vergevorderden (vervolgcursus)
G&G Fun (vervolgcursus)
Opstartcursus (vanaf 6 maanden zonder eerdere cursus ervaring)

Neem contact met ons op.

Klik hier

Welpen

Voor puppy’s vanaf ca 8 weken

Als een pup bij u in huis komt, is deze meestal rond de 8 weken oud. De pup bevindt zich dan in de uiterst belangrijke fase van zijn leven, de socialisatiefase. Deze periode duurt tot ongeveer 12 weken. Op deze leeftijd is alles erop gericht om te leren hoe de wereld om hem heen in elkaar zit en wordt er een hele belangrijke basis gelegd voor zijn verdere leven.

Het is van essentieel belang dat de pup korte en positieve indrukken opdoet, waardoor zijn leervermogen voor de rest van zijn leven wordt geoptimaliseerd.

De welpenlessen zijn gebaseerd op deze socialisatiefase. Hierbij brengen wij uw pup in contact met andere puppy’s, vreemde materialen en nieuwe situaties.  Daarnaas is er ruim tijd voor vragen van de nieuwe eigenaren.

Met de welpenlessen kan u ten alle tijde starten met uw pup, mits deze minimaal 1 week bij u in huis is. Afhankelijk van de startdatum van de Puppy A cursus die u wilt gaan volgen kunt u een verschillend aantal lessen volgen. 

Onze welpenlessen zijn op vrijdagochtend 11:30 uur.  

Prijs per les (à 45 minuten): € 15,00

Puppy A

 Voor puppy’s vanaf 12 weken

De Puppy A cursus kent in principe acht lessen en is bestemd voor puppy’s vanaf 12 weken oud. Ook in deze cursus vindt nog een stukje socialisatie plaats. Verder wordt er met name gewerkt aan de relatie baas – hond, het voorkomen van fouten en het in een vroeg stadium herstellen van eventuele onbewust gemaakte fouten.

Vanzelfsprekend maken we in de Puppy A cursus een start met het werken met commando’s, maar dit alles gaat heel spelenderwijs. Uw pup heeft tenslotte het recht pup te zijn. Deze cursus mag gezien worden als basis voor alles.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Na deze cursus kunt u door naar Puppy B

Puppy A : Prijs per 8 lessen (à 45 minuten): € 120,00
Puppy A+ : Prijs per 8 lessen (à 45 minuten) : € 200,00 (max 3 cursisten, alleen woensdagmiddag)

 

 

 

Puppy B

Voor puppy’s van circa 5-6 maanden

Wanneer u de Puppy A cursus heeft doorlopen kan u meedoen aan de Puppy B cursus. Puppy’s van deze leeftijd verkeren in de zogeheten angstfase, hier wordt gedurende deze cursus aandacht aan besteedt. Verder gaan we het tot nu toe geleerde uitbreiden.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Instromen als nieuwe cursist kan na het volgen van 2 privélessen of wanneer u bij een andere hondenschool lessen heeft gevolgd.

Na deze cursus kunt u door naar Jonge Honden

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten): € 120,00

 

Jonge honden

Voor honden van 6 tot 9 maanden

Na de Puppy B cursus volgt de Jonge Honden Cursus.  Op deze leeftijd verkeren de honden in de puberteit. Alles wat de hond met succes heeft geleerd, lijkt hij plotseling vergeten te zijn door de veranderende hormoonhuishouding.
Gedurende de cursus adviseren wij u omtrent de beste aanpak voor de specifieke problemen waar u met uw hond tegenaan kunt lopen.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Instromen als nieuwe cursist kan na het volgen van 2 privélessen, de opstartcursus of wanneer u bij een andere hondenschool lessen heeft gevolgd.

Na deze cursus kunt u door naar Basis Gehoorzaamheid

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten): € 120,00

 

 

Basis gehoorzaamheid

Voor honden vanaf 9 maanden

De cursus Basis Gehoorzaamheid is een cursus van acht lessen. Hier kan u aan meedoen als u de Jonge Honden Cursus heeft doorlopen.

Iedere combinatie wordt op zijn eigen niveau begeleidt onderweg naar het examen. In deze cursus wordt vooral het opvoeden niet uit het oog verloren.

U kunt hier exact nalezen wat er aan het einde van deze cursus van u wordt verwacht om te kunnen slagen voor Basis Gehoorzaamheid.

Instromen als nieuwe cursist kan na het volgen van 2 privélessen, de opstartcursus of wanneer u bij een andere hondenschool lessen heeft gevolgd.

Wanneer u slaagt, mag u doorstromen naar de cursus Vergevorderden.

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten) incl. examen: € 125,00

 

 

Vergevorderden

Wanneer u bent geslaagd voor de Basis Gehoorzaamheid, mag u gaan deelnemen aan de cursus Vergevorderden. Deze cursus bestaat uit acht lessen. De focus ligt op het netjes leren volgen en het keurig opvolgen van commando’s, in verschillende (nieuwe) oefeningen.

U kunt hier exact nalezen wat er aan het einde van deze cursus van u wordt verwacht om te kunnen slagen voor Vergevorderden.

Wanneer u slaagt, kunt u door naar G&G Fun.

Prijs per 8 lessen (à 45 minuten) incl. examen: € 125,00

 

 

G&G-Fun

Wanneer u in het bezit bent van het diploma Vergevorderden kunt u gaan deelnemen aan de G&G -Fun trainingen.

In deze cursus komen alle G&G oeffeningen van de FHN (Federatie Hondensport Nederland) aan bod die gecombineerd worden met “Fun”oefeningen zodat de lessen leuk en afwisselend zijn.

Er wordt gewerkt met een zogenaamde strippenkaart van 10 lessen aan het begin van elk kwartaal. Deze 10 lessen dient u in datzelfde kwartaal op te maken.

Onze G&G-Fun lessen zijn op donderdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagochtend van half januari t/m half december.

Prijs per 10 lessen (à 45 minuten): € 125,-

 

Voor meer informatie over de G&G oefeningen verwijzen wij u ook graag naar de website van de FHN.

Opstartcursus

Voor honden van 6 maanden of ouder zonder vooropleiding.

Deze cursus is bedoeld voor cursisten waarvan de hond geen jonge pup meer is, maar waar nog geen vooropleiding mee is gedaan.

In deze cursus beginnen we met de basis van opvoeding en opleiding. Na deze cursus van 5 lessen kan u er thuis zelf verder mee aan de slag of makkelijker instromen bij onze groepscursussen Jonge Honden of Basis Gehoorzaamheid (ovb van beschikbaarheid).

Prijs per 5 lessen (à 45 minuten): € 87,50

Maximaal 4 cursisten per les.

Valt uw hond uit naar andere honden, schrijf u dan niet in voor een groepscursus maar neem eerst contact met ons op. 

 

Pin It on Pinterest

Share This